toi goi cho ADM k dc adm xem lai tai khoan anhtuan86 va anhtuan1 thấy thông bao lap 50k dc 40k gcoin sao toi dc co 30k thứ 2 là thần ma~ k tang exp sao thang bao tang 50% ...