Guild Boss đăng ký lại các thành viên tham dự event Guild pk tối ngày 10/12/2017
Guild boss gồm 17 thành viên tham gia: Cavexom, Acquy, CaveChua, Dkclwar, IDontCare, Killer, LatMat, MaNuDaTinh, Mhysa, NVHgamer, NonStopDJ, PeaCeeFul, RedGuys, XiaoTian, Hichichi, RFPT, EmChim. Someone