Thông Tin Server
Tên máy chủ Việt Nam 1
Phiên bản Season 6.3
Exp, Drop Exp: 5x, Drop: 10%
Anti-Hack CheatGuard
Item Exl • 1 op từ Box Kundun 1~5 và các Boss lớn
* Nâng cấp lên 2 op bằng chức năng sử dụng Ngọc Exc
=> Ngọc Exc có thể mua hoặc tham gia các sự kiện đổi ngọc, tặng quà, nạp thẻ

View more latest threads same category: