1. Thuê Bùa ( Quản lý tài khoản id.mufpt.net > Tính năng )
2. Thuê Gấu ( Quản lý tài khoản id.mufpt.net > Shop Gcoin > Thuê Pet )
3. Thuê Vip ( Quản lý tài khoản id.mufpt.net > Tính năng )
Với Thuê Vip > bạn sẽ hưởng Exp bất cứ map nào cũng như nhau là Exp vip là 8
4. Tham gia sự kiện Blood + Devil sẽ tăng Exp theo
Sv 1: Exp 10+5 = 15
Sv 2: Exp 10+5 = 15
Sv 3: Exp 10+8 = 18

Khi bạn là vip, thì bạn đều 2 sự kiện này ở Server nào cũng nhận Exp là 15

View more latest threads same category: