Thử nghiệm nâng điểm Exp khi Party theo nhóm
BQT đang thử nghiẹm để Exp theo nhóm không bị giảm so với solo
Vì thế anh em test và báo lại cho BQT nhé
Xin cám ơn

View more latest threads same category: