Tri ân Game thủ - Kéo dài mốc phú hộ hết 28/2
Hiện nay nhiều anh em phàn nàn do công việc bận nên không thể tham gia trong cuộc đua top phú hộ đợt rồi.
Nhận thấy nhiều a em bỏ lỡ BQT sẽ kéo dài top cho những a em đã nạp 1-2 triệu mà quên hoặc không thể kịp nạp bàng thể lệ
- Nạp bù tiền để lấy thêm cánh
- Cánh các bạn nhận được chỉ là cánh cấp 2 Trắng (không có luck hay MNL)

Sự kiện kéo dài hết 28/2 - Bạn nào nạp đủ thì báo mình để kiểm tra

Hiện nay khá nhiều a em Xeko nói bọn mình là top nạp là người Admin. Xin lỗi các bạn luôn, ai biết chúng tôi qua số 0368 929 383 thì biết chúng tôi uy tín như nào.

Game cam kết 100% GM hay Admin hay người nhà admin không Tham gia vào game.
Thân ái để báo cho anh em Xeko biết!

View more latest threads same category: