21:00 hôm nay Event tử chiến ( chậm 1 tiếng )
Do sự kiến sv 10 bị khóa nên anh em ko vô được
BQT dời lịch về 21:00 hôm nay 29/2 nha

View more latest threads same category: