Anh em bán acc ủng gì lên Facebook hoặc vào diễn đàn nhá
Không spam bán acc trong game

View more latest threads same category: