BQT sẽ x2 nạp thẻ với các mốc từ 2.5 triệu VND trở lên
BQT mu xinh kính báo

Sự kiện : Vinh Danh Thẻ Nạp
( Thời gian từ : 13h00 ngày 23/3 đến hết 23:59 ngày 15/4)


1. Nội dung:
- Đây là sự kiện áp dụng cho Tài Phú: vinh danh các game thủ ủng hộ

2. Yêu cầu
- Yêu cầu phải Nạp ít nhất 5.000.000 Gcoin mới đủ điều kiện

3. +Bonus
- Quà nạp được phép + Dồn các mốc
- Nạp trên 50.000.000 Gcoin Tặng thêm 5 Ngọc May Mắn ( Ngọc +luck) Hoặc thêm 1 dòng Ex tự chọn vào 5 đồ bất kỳ


Top 5.000.000 ≤ Gcoin < 10.000.000 10.000.000 ≤ Gcoin < 20.000.000 20.000.000 ≤ Gcoin
1 Wing2 + 13 + Luck + 3% 1 Dây chuyền + 13
1 Nhẫn + 13
+ 1 option

Nâng cấp lên
Cánh cấp 2.5 + Luck

+ 1 option
+ 1 vũ khí rồng tự chọn 1 option
2 Wing2 + 12 + Luck Hoặc Wing2 + 3% 1 Dây chuyền + 12
Hoặc 1 Nhẫn + 12
+ 1 option
Nâng cấp lên
Cánh cấp 2.5 + Luck

1 hộp quà vũ khí rồng
3 Wing2 + 11 + Luck 1 Nhẫn + 11 + 1 option Cánh cấp 2.5 + Luck
4 Wing2 + 10 + Luck 1 Nhẫn + 10 + 1 option Cánh cấp 2.5 + Luck
5-10 Wing2 + 9 + Luck 1 Nhẫn + 9 + 1 option Cánh cấp 2.5 + Luck


View more latest threads same category: