Chửi nhau, thì đừng lôi BQT hay admin vô
Bọn mình ko chơi game cũng ko rảnh tham gia game
Các bạn chửi nhau hay làm gì, đừng mang bọn mình vào.

View more latest threads same category: