Nhằm tăng cường lượng người chơi cho anh em
Củng cố niềm tin và hy vọng về 1 mu lâu dài
BQT sẽ sát nhập anh em Việt Nam 1 sang Việt Nam 2


VUI LÒNG ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN Ở DƯỚI NHÉ MẤT 5 PHÚT THÔI

1. Trong quá trình sát nhập, Server sẽ đóng cửa vĩnh viễn không mở lại tránh lỗi game
2. Quá trình sát nhập ko hề mất:

- Tiền Tệ
- Level
- Đồ đạc

3. Sau khi BQT:


- Trao giải từ 23h
- Sát nhập server từ 23h - 25/4 trở đi
- BQT sẽ gửi link trên diễn đàn.


- 1 Tài khoản chỉ cho chuyển 1 nv duy nhất

- Vui lòng tạo sẵn nhiều tài khoản 2 bên máy chủ để chuyển đồ đạc nhé


BQT mu kính báo !

View more latest threads same category: