• Code tân thủ là: 852DA6
  • 1 tài khoản chỉ dùng được 1 lần duy nhất cho 1 nhân vật.
  • Phần thưởng nhận được tương ứng với lớp nhân vật đang chọn.
  • Cách nhận: Copy mã trên -> Đổi GiftCode -> Nhập mã Code vào đổi quà.

View more latest threads same category: