10 Tử Chiến Lorencia
(Bảo vệ thành Loren)

9:30, 14:30, 20h30 hàng ngày:
Tọa độ: Lorencia (136 - 79)
Rớt các vật phẩm quý:
Ngọc, Cụm ngọc, Sách skill

Boss mạnh = quái Tarkan

Sub 10 sẽ tái hiện 100% Map Lorencia xưa phiên bản Mu Hà Nội năm 2003

View more latest threads same category: